7.3 Versterking kwaliteit eigen bestuur

We werken aan versterking van de kwaliteit van het provinciale bestuur op het gebied van samenwerking, lobby, beleidsinformatie en communicatie.

Context

In een tijd waarin rollen, verantwoordelijkheden en behoeften van inwoners en openbaar bestuur veranderen, is het de uitdaging om aansluiting te houden met de Overijsselse samenleving en onze partners.