1.3 Versterken van stedelijke netwerken

Wij zetten in op aantrekkelijke en vitale steden en regio’s. Vitale steden en regio’s zijn randvoorwaardelijk voor een aantrekkelijke woon- en vestigingsklimaat en daarmee motoren voor onze regionale economie. Kansen en opgaven verschillen per stad en ommeland. Door met partners te werken aan elkaar aanvullende steden in hechte stedelijke netwerken kunnen we voordelen op het gebied van samenwerking en schaal benutten. Samen met anderen komen we tot plannen passend bij de eigenheid van elke stad en regio.

Context

Om de kansen te benutten en de uitdagingen het hoofd te bieden benaderen stad en land in samenhang. De steden, kernen en regio’s zijn primair zelf aan zet. Wij faciliteren en stimuleren initiatieven van inwoners, ondernemers en partners. Vanuit de motivatie om vitale en leefbare binnensteden te realiseren is de provincie aangesloten bij de stadsbeweging door kennisdeling, verbindingen en met financiële impulsen te investeren. Met de inspanningen van de provincie wordt de beweging versnelt en vergroot. Met kleine en grote stappen komen wij tot  transformatie en herstructurering van het stedelijk gebied. Hierbij benutten wij de data van onder andere het onderzoek De Kracht van Oost Nederland.