2.3.4 Sanering Olasfaterrein

Met de sanering van het Olasfaterrein lossen wij de bodemverontreiniging op en werken wij aan een gezonder en veiliger leefmilieu.

Context

De sanering Olasfa is een verplichting van de provincie in het kader van de Wet bodembescherming die al meerdere jaren loopt. De vervuiling is veel omvangrijker dan verwacht, waardoor er meer tijd nodig is dan oorspronkelijk gepland. Onze huidige planning is erop gericht de sanering in 2017 af te ronden. Vanaf 2018 pakken we fase 3 dat wil zeggen, de nazorg en de herinrichting op. Het terrein heeft een bedrijfseconomische en recreatieve functie; onder meer voor verbeteren logistiek en parkeergelegenheid voor het farmaceutisch bedrijf Abbott.

Acties

  1. Contractuele afronding: we zetten alles op alles om de actieve sanering in 2017 af te kunnen ronden. De uitvoerder houdt contractuele verplichting in fase 3, maar de contractuele afrekening kan grotendeels in 2018 plaatsvinden.

  2. Omgevingsmanagement: wij voeren de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa 2016 over de periode 2016-2018 uit.

  3. Wij dragen het gesaneerde terrein over aan Rijkswaterstaat en Abbott.

Toelichting op voortgang

Wij hebben ruim 1000 ton pure teer uit de grond verwijderd in plaats van de in (2010) ingeschatte 260 ton. Er is nog één hardnekkige vervuilde plek op 12 meter diepte. Ook deze vlek is inmiddels aanzienlijk kleiner geworden. De sanering gaat gestaag maar kost wel tijd. De prognose over wanneer wij precies kunnen stoppen blijft lastig.

Wij zijn nog steeds intensief in gesprek met alle partijen om het einddoel, te weten geen vervuiling naar de IJssel, zo snel mogelijk te halen. Op basis van de behaalde resultaten krijgen we een steeds beter inzicht in het verloop van de sanering en het gedrag van de bodem in relatie tot de gestelde saneringsdoelstellingen. Dat is voor ons de aanleiding om een verzoek in te dienen voor een aangepast saneringsplan. De voorbereiding hiervoor is in een ver gevorderd stadium.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is de beschikkinghouder in het kader van de wet bodembescherming en is ook opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website Sanering Olasfa-terrein