2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties

Met asbest verontreinigde bodem is in Overijssel één van de belangrijkste gezondheidsrisico's. Met de uitvoering van asbestbodemsanering werken wij aan een gezonder en veiliger leefmilieu.

Context

Het betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren, waarbij de prestaties (afronding Gijmink A en B en KvO-opgave) in 2017 moeten zijn behaald.

 

In 2014 is in het kader van Kracht van Overijssel begonnen met de sanering van 200 met asbest in de bodem verontreinigde locaties. In 2015 is de 1e Tranche van het KvO-project (54 locaties) en in 2016 is de 2e Tranche (64 locaties) afgerond. De 3e tranche van 82 locaties gaat in 2017 in uitvoering en wordt in hetzelfde jaar afgerond.

 

In 2013 is gestart met het project Gijmink B te Goor. Dit project betreft de sanering van de met asbest verontreinigde bodem op ruim 550 particuliere percelen. In combinatie met deze sanering wordt uitpandig asbest in de wijk verwijderd (koppelpilot Gijmink B).

 

In 2017 is de samenwerkingsovereenkomst asbestbodemsanering door de gemeenten Hof van Twente, Wierden, Rijsen-Holten, Borne, Twenterand en Haaksbergen met de provincie ondertekend.

Acties

  1. Wij ronden 3e tranche bodemsanering asbest in tuinen van 82 locaties financieel af en sluiten daarmee het totale KvO-project af.

  2. Afronding van de asbestsanering Gijmink B.

  3. Afronding koppelpilot asbest bodem- asbest daken Gijmink B.

  4. Uitvoering projectplan asbestbodemsanering 2016 - 2020/2022.

  5. Uitvoering en monitoring projectplan samenwerkingsovereenkomst asbestbodemsanering.

Toelichting op voortgang

Er is vertraging in de voortgang van het project. Dit wordt veroorzaakt door het intrekken van de kapvergunning door de gemeente Hof van Twente. Afhankelijk van het Raadsbesluit van de gemeente (medio juli) wordt invulling gegeven aan de uitvoering. De vertraging leidt mogelijk tot extra kosten. Na de zomer wordt duidelijk wanneer de sanering wordt afgerond.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder, uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011 (overkoepelend voorstel)  [PS/2011/939] (bijbehorend besluit).