2.4.3 Het uitvoeren van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO III)

Door uitvoering van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel 2015 - 2018 leveren wij een bijdrage aan de vergroting van de veiligheid rond bedrijven en infrastructuur.

Context

Wij zetten via het derde meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVOIII) voort.

Acties

  1. Via dit programma faciliteren wij omgevingsdiensten om zorg te dragen voor een goede borging van externe veiligheid in de uitvoering van vergunningverlening en in ruimtelijke plannen.

  2. Via dit programma faciliteren wij omgevingsdiensten om gemeenten te adviseren over de borging van het groepsrisico in ruimtelijke plannen

  3. Via dit programma faciliteren wij omgevingsdiensten voor het actueel houden van de routekaart gevaarlijke stoffen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Wij zijn beïnvloeder, faciliteerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee