2.5.2 Stimuleren duurzame ontwikkeling

Wij willen bijdragen aan duurzame ontwikkelingen door inwoners, ondernemers en organisaties te enthousiasmeren, te verbinden en samenwerking te stimuleren zodat zij zich inzetten om ook in de toekomst de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu)veiligheid op orde te houden.

Context

In de provinciale omgevingsvisie staan vijf duurzaamheidsambities genoemd evenals de opgave om te werken aan een gezond en veilig leefmilieu. In de provincie vinden veel initiatieven plaats die deze ambities verder brengen of die bijdragen aan meer bewustzijn, kennis en inspiratie bij inwoners over de uitdagingen ten aanzien van duurzaamheid. Dit ondersteunen wij, omdat dit bijdraagt aan een duurzamer Overijssel. Dit doen wij door initiatieven financieel te ondersteunen, samenwerking, communicatie en educatie te bevorderen.

Acties

  1. Wij ondersteunen initiatieven die passen binnen onze provincie duurzaamheidsambities en gericht zijn op het verder brengen van deze ambities en het vergroten van inspiratie, bewustwording en kennis bij inwoners over de uitdagingen ten aanzien van duurzaamheid. De activiteiten voeren wij waar mogelijk uit in samenhang met het landelijke programma Duurzaam Door.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, belangenassembleur, kennisdeler, verbinder en netwerkspeler.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: