2.6.2 Monitoring en evaluatie

Met monitoring en evaluatie meten wij de ontwikkeling van de basiskwaliteit van water, lucht, geluid en bodem in het licht van de ambities van de omgevingsvisie. Hiermee bepalen we de effectiviteit van ons beleid en kunnen we ons beleid eventueel aanpassen. We evalueren de resultaten die we behalen op de vijf kernambities van de Overijsselse visie op Duurzaamheid. Daarmee informeren wij u en brengen we naar buiten waar we trots op mogen zijn.

Context

In 2018 meten en evalueren wij de resultaten ten aanzien van de basiskwaliteit van water, lucht, geluid en bodem met behulp van onze monitoringsinstrumenten. Daarnaast brengen wij in samenhang met onze provinciale programma’s in beeld op welke duurzaamheid en gezondheidsaspecten wij willen meten.

Acties

  1. Wij monitoren luchtkwaliteit voor Overijssel.

  2. Wij verkennen aan de hand van onze duurzame kwaliteitsambities en onze ambitie om te werken aan gezond en veilig leefmilieu hoe wij dit willen meten en welke indicatoren we daarvoor benutten.

Toelichting op voortgang

Geen afwijkingen.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De rol van de provincie is het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee