10.1.1 Sturing versterken middels helder geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties

De organisatie stelt het bestuur en management in staat om eenvoudig te sturen en te verantwoorden op de realisatie van de opgaven.

Context

De verantwoording over de inzet van publieke middelen vindt plaats over de geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties. Daardoor is het mogelijk om een inzichtelijke en duidelijke verantwoording te geven van ons handelen. Wij hebben hiervoor digitale rapportages ontwikkeld. Wij blijven aansluiten bij de ontwikkelingen die andere decentrale overheden op dit onderwerp laten zien.

Acties

  1. Wij dragen zorg voor een tijdige opleving van de Planning & Control cyclus (begroting, monitor en jaarrekening)

  2. Wij nemen de in het Besluit Begroting en Verantwoording verplichte set van indicatoren op in de begroting en jaarrekening 2018

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee