10.1.3 Transparante verantwoording op ambities, beleidsdoelen en prestaties

De verantwoording over de inzet van publieke middelen vindt plaats over de geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties. Daardoor is het mogelijk om een inzichtelijke en duidelijke verantwoording te geven van ons handelen.

Context

Met de Portal Overjissel  zijn grote stappen gezet in het vergroten van de transparantie door middel van digitalisering Planning & Control cyclus. Wij blijven de ontwikkelingen op dit gebied volgen. Met Provinciale Staten gaan we het gesprek aan om de betekenis van onze Planning & Control cyclus verder te vergroten.  Vervolgacties stemmen wij met de auditcommissie af.

 

Acties

  1. Wij gaan met Provinciale Staten in gesprek over een meer betekenisvolle Planning & Control cyclus

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee