10.4.2 Heroriëntatie op arbeidsvoorwaarden en regelingen

Om mee te kunnen bewegen op de opgaven worden de arbeidsvoorwaarden, regels en regelingen herzien om zodoende de benodigde flexibiliteit te kunnen bieden.

Context

Adequaat in kunnen spelen op de (veranderende) opgave die de steeds minder maakbare omgeving van ons vraagt, vraagt niet alleen flexibiliteit van mens en organisatie, maar ook van voorwaarden en regelingen. Daar waar kaders belemmerd zijn voor de inzet van medewerker op opgaven, zal moeten worden bezien waar de flexibiliteit kan worden gevonden. De in 2017 overeengekomen CAO sluit hierbij aan.

Acties

  1. Wij komen tot verdere flexibilisering van ons formatiebeheer

  2. Wij maken het aanbod van werk transparant voor alle medewerkers en benutten aanwezige talenten zo veel mogelijk

  3. Wij geven de Flexpool een structureel karakter

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij zijn werkgever.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee