10.4.1 Inzetbaarheid van medewerkers

De (veranderende) opgaven, vergrijzing en langer doorwerken noodzaken tot investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Context

Het accent van ons HRM beleid is de afgelopen jaren verschoven van binden en boeien naar duurzame inzetbaarheid. Daarbij wordt (interne) mobiliteit gezien als belangrijke factor. Een gemiddeld hoge leeftijd en lange functieverblijftijd kenmerkt de provinciale organisatie. Onze recent herijkte HMR visie is gestoeld op twee pijlers: het vergroten van de flexibiliteit en het versterken van de inzetbaarheid. Vanuit het besef dat de kracht van de organisatie wordt gevormd door onze medewerkers, is geconcludeerd dat het werken vanuit sterke punten van medewerkers (talentgericht werken) hierbij het ‘leitmotiv’ moet zijn. We zijn er namelijk van overtuigd dat deze manier van werken én leidinggeven het beste uit medewerkers naar boven haalt en dat is goed voor zowel de organisatie als de medewerkers.

Acties

  1. Wij versterken van de inzetbaarheid van medewerkers

  2. Wij stimuleren talentgericht werken en waarderend leiderschap

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij hebben bij deze prestatie een rol als werkgever.

Looptijd prestatie:

Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee