10.2.3 Duurzaam toegankelijke informatie

Om aan onze publieke taak te kunnen voldoen en herleidbaarheid van ons handelen te garanderen is het onze taak de informatie digitaal duurzaam toegankelijk aan te bieden aan de samenleving. De wijze van het beheren, opslaan en beschikbaar stellen van deze informatie is geregeld in wetgeving en in verordeningen, zoals Wet Openbaar Bestuur en Archiefwet 1995. Duurzaam toegankelijk wil zeggen dat informatie vanaf het moment van ontstaan vindbaar en bruikbaar is voor iedereen die daar recht op heeft en voor zolang noodzakelijk is. In Overijssel bouwt een aantal overheden samen aan een duurzaam digitaal depot waarin alle overheden in de provincie hun te bewaren digitale bestanden kunnen onderbrengen en bereikbaar houden. We zijn aangesloten bij dit eDepot om onze te bewaren archieven bij Historisch Centrum Overijssel onder te brengen en duurzaam toegankelijk te maken.

Context

Om aan onze publieke taak te kunnen voldoen en herleidbaarheid van ons handelen te borgen is het van groot belang om onze interne informatiehuishouding op orde te hebben. Daarbij dient deze onder andere te voldoen aan eisen zoals gesteld in de archiefwet. Cruciaal hierbij is dat de interne informatiehuishouding middels systemen wordt gefaciliteerd.

 

Acties

  1. Wij starten met de aanpassing van processen, zodat bij documentcreatie rekening wordt gehouden met publicatie

  2. Wij verzorgen de gunning voor de vervanging van ons documentmanagement- en archiefsysteem EDO en starten de implementatie van het nieuwe systeem.

  3. Wij verbeteren de kwaliteit van het digitaal informatiebeheer door invoering van een kwaliteitssysteem op basis van de handreiking voor decentrale overheden

Toelichting op voortgang

Met onze huidige informatievoorziening voldoen wij aan wet- en regelgeving zoals vereist conform Wet Openbaar Bestuur en Archiefwet. Onze  informatievoorziening is wel aan vervanging toe. Daarom is in 2017 een aanbesteding gestart. Deze heeft geen passende aanbieding opgeleverd. Wij starten dit jaar nog een nieuwe aanbesteding. Het gevolg is wel dat het contract met de huidige leverancier – onvermijdelijk - onrechtmatig is verlengd.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee