10.2.2 Digitale samenwerking

Met onze samenwerkingspartners creëren we informatie en delen we dat onderling om te komen tot kwalitatief betere besluiten om daarna gemeenschappelijke (beleids)doelen te kunnen realiseren. We zoeken naar mogelijkheden om ICT innovatief toe te passen in het beleidsveld. Onze medewerkers zijn digitaal beter uitgerust om te opereren in de netwerksamenleving. We kunnen digitaal samenwerken door co-creëren of informatie op veilige en betrouwbare manier uit te wisselen. Informatie slaan we duurzaam toegankelijk en veilig op. We hebben de juiste informatie passend bij de organisatie om regie te voeren op uitbestede diensten.

Context

De directe omgeving vraagt om digitale samenwerking als manier om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Daarnaast stelt het Rijk voorwaarden aan het doelmatig delen van informatie tussen overheden, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Omgevingswet. Hiervoor is de Digitale Stelsel Omgevingswet ontworpen. In 2017 is een impact analyse Omgevingswet uitgevoerd. De provincies zijn beheerders van een aantal informatiehuizen.

Acties

  1. Wij nemen het vervolg van de impactanalyse Omgevingswet in uitvoering.

  2. Wij realiseren de in 2017 bepaalde integrale Informatie Voorziening ten behoeve van uitvoeringsprogramma’s zoals Nieuwe Energie Overijssel.

  3. Wij implementeren een digitale samenwerkingsomgeving.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee