7.3.3 Bevorderen gebruik beleidsinformatie ten behoeve van beleidsontwikkeling

Actuele informatie over wat er gebeurt in de provincie is van belang voor het maken van keuzes bij de beleidsontwikkeling maar ook voor het afleggen van verantwoording over de effectiviteit van het gevolgde beleid. In de dagelijkse beleidsuitvoering vormt goede en aansprekend vormgegeven beleidsinformatie de basis voor het handelen en het samenwerken met derden. Wij genereren informatie over provinciale ontwikkelingen en beleidsopgaven en stellen deze beschikbaar.

Context

We zetten nadrukkelijk in op de ontwikkeling tot planbureaufunctie en tot kennismakelaar. Belangrijke ontwikkelingen zijn infographics, datavisualisaties, open-data, big-data en het geo-portaal. Verder spelen we in op de veranderende wetgeving die regelt dat wij voor het Bedrijven en Instellingen Register Overijssel (BIRO) de polisgegevens van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) mogen gebruiken.

Acties

  1. Wij zorgen voor actuele en betrouwbare beleidsinformatie en stellen die beschikbaar in een vorm die aansluit op de behoefte van de gebruiker.

  2. Wij richten de wettelijk verplichte basisregistraties en meetnetten in en beheren en gebruiken deze.

  3. Wij stimuleren het delen en uitwisselen van informatie over Overijssel, bijvoorbeeld door het Geoportaal, samenwerking met gemeenten en het congres Feiten Feiten Feiten.

  4. Wij onderzoeken de mogelijkheden interne en externe databronnen beter te benutten door koppeling en analyse (datamining).

  5. Wij voeren beleidscontrol uit: wij zorgen voor kengetallen en indicatoren en het monitoren en evalueren van beleid.

  6. Wij zetten in op het doorontwikkelen van datavisualisaties, al dan niet met behulp van geo-informatie.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee