7.3.2 Relatiebeheer en lobby

Een goed relatiebeheer en lobby zijn belangrijke voorwaarden voor het realiseren van onze ambities en opgaven.

Context

Relatiebeheer en lobby worden nog meer dan voorheen met elkaar in verbinding gebracht. Bijvoorbeeld door het verbinden van onze lobby- en communicatieboodschappen zie prestatie 7.3.4. Dit zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk gebruik maken van de daarvoor geschikte momenten om onze lobbyboodschappen voor het voetlicht te brengen, ook samen met onze partners.

Acties

  1. Wij lobbyen op Nederlandse, Duitse en Europese schaal op basis van onderling afgestemde inhoudelijke agenda’s.

  2. Wij organiseren relatiebijeenkomsten en ontmoeten partners in Nederland, Duitsland en Europa: o.a. Lente in Overijssel, de externe nieuwjaarsreceptie, werkbezoeken van het college, werkbezoeken van Tweede Kamerleden, de Koningsdagreceptie in Düsseldorf en de European Week of Regions and Cities in Brussel.

  3. Wij voeren collegebrede gesprekken met gemeenten (onder andere kennismaking met de nieuwe gemeentebesturen).

  4. De communicatie- en lobbyboodschappen worden samengebracht in de strategische communicatiekalender.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal, Annemieke Traag

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een rol van beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344] (bijbehorend besluit).
  • Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.4.

Mijlpalen:

Open Days 2018; Oost-Nederland op de kaart zetten tijdens netwerkevenementen in Brussel.