7.2.3 Kennisontwikkeling en -deling

We willen inwoners kennis laten maken met hoe de democratie werkt. We laten ervaren hoe besluiten in de provincie en gemeente worden genomen.

Context

Veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving noodzaken ons expliciet aandacht te besteden aan nieuwe vormen van samenwerking en initiatieven van de samenleving. Overheden  zoeken naar manieren om beleid meer interactief vorm te geven. We investeren daarom in het gezamenlijk opbouwen, vergaren en verspreiden van kennis over ontwikkelingen in het openbaar bestuur en de democratie.

 

Acties

  1. Wij bereiken minimaal 5.000 jongeren (15 t/m 22 jaar) rechtstreeks via Statenspelen, gastlessen en debatbijeenkomsten. We gaan de bestaande samenwerking (nu 17 gemeenten) uitbreiden tot minimaal 20 gemeenten.

  2. Aan de hand van pilots verbreden wij de inzet naar verschillende doelgroepen (VWO, HAVO, MAVO, MBO, VMBO).

  3. De Jongerenraad brengt 2 adviezen uit over actuele provinciale onderwerpen. In samenwerking met lokale jongerenraden maken ze een kieswijzer voor jongeren voor de gemeenteraadsverkiezingen in opmaat naar de provinciale verkiezingen. Daarnaast wordt in samenwerking met de jongerenraad Noordrijn-Westfalen een visie opgesteld over gezamenlijke grensoverschrijdende thema’s, te starten met duurzaamheid.

  4. Wij evalueren de impact van het platform Jij&Overijssel en bezien op basis van de uitkomst welke vervolgacties we inzetten. Daarbij onderzoeken we ook de betrokkenheid van gemeenten.

  5. Wij gaan samen met het Trendbureau Overijssel en de VNG-Overijssel, seminars organiseren over de belangrijke toekomstige opgaven voor het openbaar bestuur zoals klimaat & milieu, digitalisering, nieuwe organisatievormen en samenleven.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee