7.2.1 Participatie van inwoners en partners

Participatie van inwoners en partners is een belangrijk aspect van eigentijds besturen. Participatie werkt verrijkend op de beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Conform de Overijssels Participatiecode bepalen - afhankelijk van het onderwerp – Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten vanuit de rol die de provincie vervult vooraf de passende trede van de participatieladder.

Context

Naar aanleiding van het Initiatiefvoorstel Code Maatschappelijke Participatie PS/2014/341, het programma Overijssel 20XX en de Participatiecode PS/2014/1080 onderzoeken wij met u onze nieuwe rollen in de veranderende samenleving.

Acties

  1. Wij zullen u in elk Statenvoorstel dat zich er voor leent actief informeren over de wijze van inwoners/overheidsparticipatie.

  2. Wij bieden desgewenst ondersteuning vanuit het programma 'Eigentijds Bestuur' aan de participatiewerkgroep van uw Staten.

  3. Wij ondersteunen op verzoek gemeenten, waterschappen en andere organisaties in en buiten Overijssel over een eigentijdse invulling van participatie.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee