4.1.4 Intensivering samenwerking regionale mobiliteit

Om ook in de toekomst over een veilige en goede bereikbaarheid te beschikken, werken we samen met medeoverheden en maatschappelijke partners aan het bereiken van onze mobiliteitsdoelen die zijn of worden uitgewerkt in koersdocumenten (OV, fiets, auto en goederenvervoer en logistiek) en beleidsimpulsen (verkeersveiligheid). Vanuit de inhoud wordt samen bepaald op welke regionale schaal zal worden samengewerkt. In deze regionale samenwerkingsverbanden bepalen we samen waar de gezamenlijk beschikbare middelen voor regionale mobiliteit efficiënt worden ingezet.

Context

Vanuit de koersdocumenten en beleidsimpulsen werken we samen met de partners aan de uitvoering van de inhoudelijke en geprioriteerde meerjarenprogramma’s. Deze stellen we jaarlijks samen op (of bij). In nauwe samenwerking met partners en onze gemeenten verdelen wij de jaarlijks beschikbare financiële middelen voor regionale mobiliteit over maatregelen en projecten. Zie prestatie 4.1.5 Subsidieregeling Mobiliteit.

Acties

  1. Wij organiseren en faciliteren regionale afstemmingsmomenten op alle beleidsthema's in lijn met de integrale mobiliteitsaanpak om participatie van partners en medeoverheden te intensiveren en tevens te structureren.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Provincie Overijssel vervult de rol van initiatiefnemer, organisator en facilitator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee