4.6.8 N348 2e fase (Raalte - Ommen)

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid, alsmede van het realiseren van de bereikbaarheid voor zowel personen- als goederenvervoer, waarderen wij de N348 op (aansluitingen Lemelerveld en saneren oversteken en aanleg tunnel(s)).

Context

Met de gemeenten Dalfsen, Ommen en Raalte hebben we plannen gemaakt voor het verkeersveiliger maken van de N348 en het verbeteren van de doorstroming. Het project bestaat uit twee fasen: fase 1 (de twee aansluitingen in Lemelerveld) uit de Dynamische BeleidsAgenda en fase 2 (het verwijderen van oversteken en de aanleg van tunnel(s)) uit het programma "Kwaliteit van Overijssel". Voor fase 2 is naar verwachting te weinig budget. Door beide fasen tegelijkertijd voor te bereiden en aan te besteden, verwachten wij dat dit een efficiencyvoordeel oplevert, waardoor beide fasen mogelijk volledig kunnen worden uitgevoerd.

 

De raming van het beschikbare investeringskrediet voor deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. Openstelling N348

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder.De provincie is wegbeheerder en voert het werk uit.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website N348

Mijlpalen:

Openstelling N348