4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Voor een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer. De spoorlijn Zwolle - Enschede is onderdeel van het kernnet. Vanaf eind 2017 rijden de eerste elektrische treinen tussen Zwolle en Enschede. We treffen maatregelen om tot een verdere kwaliteitsverbetering van de treindienst te komen.

Context

Samen met stakeholders werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door ProRail met betrekking tot de realisatie 2e perronspoor en snelheidsverhogende maatregelen op de trajecten Zwolle - Heino en Nijverdal - Wierden.

  2. Wij dragen samen met de partners zorg voor extra sneltreinritten in de spits.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voor uitvoering van de realisatie van het tweede perronspoor Zwolle en geplande elektrificatie- en snelheid verhogende maatregelen hebben wij besloten om een bedrag van € 4,135 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar prestatie 4.2.6.  Hiermee kan uitvoering worden gegeven aan de met het Rijk gemaakte afspraken over de afkoop van de structurele toename van de beheer- en onderhoudskosten. Dit als gevolg de gerealiseerde investeringen op Zwolle-Enschede. Eveneens worden hiermee de kosten voor het treinvervangend vervoer gedekt. Voorts wordt hieruit de bijdrage aan het zakspoor in Almelo (relatie met samenloop Wierden-Enschede) gedekt.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 4,135 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de begroting 2018 van prestatie 4.2.6.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel overnemen exploitatie en voorbereiden elektrificatie spoorlijn Zwolle - Enschede [PS/2013/196] (bijbehorend besluit).
  • Perspectiefnota 2015 (PS/2014/340] (bijbehorend besluit).
  • Statenvoorstel Investeringsvoorstel elektrificatie en verbetering treindienst Zwolle – Enschede [PS/2014/427] (bijbehorend besluit).