4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

Ten behoeve van een goede bereikbaarheid is een optimaal openbaar vervoer systeem (zowel regionaal als grensoverschrijdend) van groot belang. Dat vraagt onder meer om een kwalitatief goede openbaar vervoer infrastructuur. In dat verband investeren we zowel in spoorinfrastructuur als in bus infrastructuur met als doel de betaalbaarheid van het openbaar vervoer te verbeteren en tegelijkertijd duurzaamheiddoelstellingen na te streven (onder meer elektrificatie van spoorlijnen).

Context

Verbeteren van de kwaliteit en in evenwicht houden van de  kosten en opbrengsten van het openbaar vervoer. Realiseren duurzaamheidsdoelstellingen (onder meer elektrificatie van spoorlijnen).

Acties

  1. In de rol van regionaal mede- opdrachtgever, houden wij met de Noordelijke provincies toezicht op uitvoering van werkzaamheden binnen project Zwolle Spoort (viersporigheid tot aan de aansluiting Herfte).

  2. Samen met de provincies Gelderland en Noord-Brabant uitvoeren van vervolgonderzoek naar de haalbaarheid en prioritering van opwaardering van de IJssellijn (spoorlijn Zwolle - Arnhem - Roosendaal).

  3. Samen met Gelderland onderzoek wij mogelijke optimalisaties in de treindienst (inclusief infrastructuur) t.b.v. de toekomstige aanbesteding van deze treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal.

  4. Meewerken aan onderzoek naar verbetering spoorinfrastructuur op decentrale spoorlijnen om de kwaliteit en de exploitatiekosten van de treindiensten te verbeteren.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder, faciliteerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee