4.4.4 Monitoren goederenvervoer over spoor

Ten behoeve van het waarborgen van de leefbaarheid en veiligheid zoeken we met het Rijk naar een evenwichtige oplossing voor het in de toekomst (mogelijk) toenemende aantal goederentreinen in Overijssel. Indien de prognoses van het aantal goederentreinen in de toekomst sterk gaan stijgen, treden wij in overleg met Ministerie van I&M over leefbaarheids- en veiligheidsmaatregelen.

 

Context

Door het besluit van de staatssecretaris medio 2014 om de definitieve besluitvorming over de routekeuze in Oost-Nederland van goederentreinen in het kader van PHS uit te stellen tot 2020, bestaat onze rol de komende jaren uit het nauwlettend in de gaten houden van de treingoederenvervoerprognoses en daadwerkelijk gerealiseerde aantallen. Daarbij hebben gevaarlijke stoffen onze bijzondere aandacht. Indien deze fors gaan stijgen, nemen we contact met het Rijk op.

Acties

  1. Geluidmetingen worden in 2018 voortgezet op twee meetpunten. Op 1 punt tevens metingen trillingen.Tevens worden de rapportages van daadwerkelijke aantallen goederentreinen gemonitord. Bij overschrijdingen wordt in Oost Nederland verband actie ondernomen richting Rijk.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie Overijssel monitort de gemaakte afspraken door het Rijk.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website ProRail Goederenroute Oost-Nederland https://www.prorail.nl/projecten/goederenroute-oost-nederland