8.1.4 Ruimte voor de Vecht

De gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht heeft als doel om de waterveiligheid te vergroten, natuur te versterken en een sociaaleconomische impuls te geven aan het Vechtdal. Dit doen we samen met dertien partners. Met hen realiseren wij een veilige, beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier.

Context

In de periode tot en met 2018 wordt onze coördinerende rol binnen het programma afgebouwd. De lopende fysiek ruimtelijke projecten worden afgemaakt en de focus verschuift naar het benutten van resultaten en verzelfstandigen van de samenwerking. Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de realisatiefase.

Acties

  1. Overdracht van programma Ruimte voor de Vecht naar nieuw bestuurlijk gremium, waarin provincie Overijssel één van de partners zal zijn, maar niet langer de leidende partner.

  2. Aankoop laatste benodigde grond en inrichting laatste deel van gebiedsinrichtingen.

  3. Besteding laatste 15% van het Uitvoeringsprogramma 2016-2018.

Toelichting op voortgang

Actie 2: in 2018 worden alle aankopen afgerond en  is gestart met de inrichting van de terreinen. De inrichting loopt deels door in 2019.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van belangenassembleur, investeerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht (programmaplan) [PS/2011/950] (bijbehorend besluit).
  • Statenvoorstel Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht [PS/2015/917] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website Ruimte voor de Vecht

Mijlpalen:

Overdracht van programma Ruimte voor de Vecht naar nieuw bestuurlijk gremium waarin provincie Overijssel één van de partners zal zijn, maar niet langer de leidende partner.