1.4.5 Klimaatadaptatie

De toegenomen impact van wateroverlast, droogte en hitte vraagt om een versnelde aanpak van de klimaatadaptatie. Met zorg voor samenhang, maar rekening houdend met de verschillen tussen stedelijk en landelijk gebied. In een Regionaal Adaptatie Plan brengen we de lijnen van de Nationale Adaptatie Stratgie, het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, City Deal klimaatadaptatie en onze ervaringen uit de Living Labs IJssel-Vechtdelta en de hoge delta van de Twentse stedenband bij elkaar.

Context

In 2050 moet heel Nederland meer klimaatbestendig zijn ingericht. Wij hebben een eerste vertaling van deze opgave in samenwerking met onze partners vormgegeven en verwerkt in de revisie van de omgevingsvisie [zie prestatie 1.1.1]. De komende jaren werken we aan meer samenhang tussen ruimtelijke inrichting, waterbeheer en bestrijding hittestress. We richten ons op verdere beleidsontwikkeling, bewustwording en pilots.

Acties

  1. Wij doen uw staten een voorstel voor het vaststellen van het Regionale Adaptatie Plan.

  2. Wij stellen het uitvoeringsprogramma op bij het Regionaal Adaptatie Plan.

  3. Wij voeren pilots uit die passen binnen het uitvoeringsprogramma bij het Regionaal Adaptatie Plan.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we in dit proces situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website Klimaat Actieve Stad IJssel-Vechtdelta