1.1.6 Ondergrond: driedimensionale ordening van de ruimte

Afwegingen over het gebruik van de ondergrond maken onderdeel uit van integrale ruimtelijke ordening voor bovengrond en ondergrond (driedimensionale benadering). Zo kan de ondergrond een bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en klimaatopgave.

Context

We integreren de komende jaren het beleid in de omgevingsvisie en versterken de informatiebasis. Hiermee stimuleren wij dat wij zelf en onze partners de maatschappelijke opgaven driedimensionaal meenemen in ruimtelijke afwegingen. Hierbij ligt een relatie met de bodemsaneringproblematiek [zie beleidsdoel 2.3] en de takeln op het gebied van grond- en drinkwater (zie prestatie 1.5.3).

Acties

  1. Wij doen en stimuleren verkenningen, pilots, werkateliers, onderzoeken, planontwikkeling, visievorming en wij bieden subsidies en cofinanciering. Hiermee passen wij samen met partners de driedimensionale benadering van de ruimte (3D benadering) toe in de praktijk.

  2. Wij informeren uw staten over de eerste ervaringen met het toepassen van de versterkte afwegingssystematiek diepe ondergrond

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als provincie situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Mijlpalen:

Wij informeren uw staten over de eerste ervaringen met het toepassen van de versterkte afwegingssystematiek diepe ondergrond (najaar 2018)