3.4.4 Innovatie en duurzame productie in de Agro & Food keten

De transitie van de Agro & Food sector naar duurzaamheid ondersteunen wij met ons ruimtelijk beleid (revisie van de omgevingsvisie) en met ons uitvoeringsprogramma Agro & Food Overijssel innovatie en duurzame productie 2016 -2019. In het uitvoeringsprogramma hebben ondernemers het voortouw.

Context

De Agro & Food sector is belangrijk voor Overijssel in economisch, cultureel en landschappelijk opzicht. De sector staat voor een kantelpunt. De Overijsselse Agro & Food keten heeft de kennis, de techniek, de mensen en de omgeving om relevante oplossingen te ontwikkelen voor verstedelijkende delta’s wereldwijd. De provincie daagt ondernemers uit om in een omgeving van “Agro & Food innovatielabs" oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. Vanuit onze rol van belangenbehartiger en co-financier ondersteunen wij in 2018 zes (in 2016 en 2017 gestarte) innovatielabs met de volgende thema’s:

  • Gezond produceren.
  • Duurzame voedselbodem.
  • De stal van de toekomst.
  • Waardevolle voedselketens.
  • De boer als buur.
  • Natuurrijk ondernemen.

Ook ondersteunen we samen met Gelderland een netwerk gericht op groene eiwitten. Zo ontwikkelt Overijssel zich als etalage voor duurzame Agro & Food concepten.

Acties

  1. Wij ondersteunen zes innovatielabs.

  2. Wij verstrekken 50 kennisvouchers ter ondersteuning van de innovatielabs.

  3. Wij steunen vijf businesscases uit de innovatielabs op basis van de proof of conceptregeling.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

De MKB innovatiestimuleringsregeling topsectoren (MIT) draagt bij aan de doelstellingen van het programma in de Agro & Food keten.

Daarom levert de prestatie Agro en Food  een bijdrage van €250.000  aan de MIT-stimuleringsregeling.

Wij stellen u voor vanuit de beschikbare middelen van het programma Agro en Food een bedrag van € 250.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 3.4.4 en toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 5.3.2 Van idee naar marktintroductie ter uitvoering van de MIT-regeling.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: