3.1.5 Beheer landschap

In gebieden met een opgave voor behoud of verbetering van landschappelijke waarden worden langjarige afspraken gemaakt voor beheer. De inzet van vrijwilligers vormt een belangrijk element in ons beleid voor een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen natuur en economie. Hiermee geven wij invulling aan de bescherming, beleving en benutten van natuur- en landschapswaarden.

Context

Voor een deel van de landschapselementen is het beheer langjarig geregeld. In 2018 geven wij, onder voorbehoud van uw instemming, uitvoering aan de acties die genoemd zijn in het koersdocument. Binnen deze prestatie bespreken wij samen met organisaties en inwoners de beheeropgave in het landelijk gebied en stimuleren wij gebiedspartijen te komen tot een gebiedsaanbod voor het langjarig beheer van landschap. Het beheer binnen deze gebiedsafspraken financieren wij voor maximaal 25%. Daarnaast ondersteunen wij het vrijwillig landschapsbeheer met subsidies.

Acties

  1. Wij starten in circa vijf pilotgebieden met een nieuwe manier om het landschapsbeheer te organiseren. Dit doen wij op initiatief van en gezamenlijk met organisaties en inwoners de beheeropgave te bepalen en het gebiedsaanbod voor beheer voor maximaal 25% te financieren.

  2. Wij ondersteunen de organisatie van vrijwilligerswerk in het landschapsbeheer. Daarnaast zoeken we naar andere manieren van ondersteuning zodat vrijwilligers structureel een bijdrage kunnen leveren aan het beheer van het landschap.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder, regisseur en investeerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee