3.3.3 Programma Twickel

Het programma Twickel omvat een integrale aanpak van het landgoed Twickel gericht op het in stand houden en versterken van een gevarieerd landschap, versterking van de aanwezige economische functies en het vergroten van de aantrekkelijkheid voor bezoekers.

Context

Ter uitvoering van het investeringsbesluit Pact van Twickel heeft voor alle projecten besluitvorming en aanbesteding plaatsgevonden. Wij leveren de laatste werkzaamheden in 2018 op.

Acties

  1. Wij leveren het project landbouw eind van het jaar op.

  2. Wij nemen een (deel)besluit over het verwijderen van de noordelijke afslag van de N346 naar de N741. Bij positief besluit voeren wij samen met Twickel de werkzaamheden uit. Daarmee is ook het project Stadsrand Delden voltooid.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij meerdere rollen, zoals beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel [PS/2012/89] (bijbehorend besluit)
  • Gewijzigd Uitvoeringsprogramma 2012 - 2015 Pact van Twickel [PS/2013/830] (bijbehorend besluit)