3.3.2 Nationale parken

Wij zien mogelijkheden om in de Nationale Parken de synergie tussen natuur, economie en samenleving te vergroten.

Context

In de vorige collegeperiode hebben wij met lokale partners afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Nationale Parken Weerribben-Wieden en Sallandse Heuvelrug. In ons Coalitieakkoord hebben wij afgesproken dat wij de toegevoegde waarde van de Nationale Parken voor de regionale economie (recreatie en toerisme) vergroten. Daartoe verlenen wij subsidie aan beide parken voor de periode 2017-2019.

Acties

  1. Wij ondersteunen de nationale parken om op een hoger ambitieniveau te komen. Daartoe voeren wij periodiek overleg met de gemeenten over de uitvoering van hun investeringsagenda. Waar nodig zetten wij ons samen met hen in om de afgesproken resultaten in 2019 te behalen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Bij de uitwerking van het stappenplan is de provincie regisseur. Bij de uitvoering van het stappenplan faciliteert de provincie de beide parken.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: