5.1.4 Breedband: digitale bereikbaarheid op woon- en werklocaties in het buitengebied

Snel en betrouwbaar internet draagt, door de verdere digitalisering van diensten en producten, bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en de leefbaarheid in het buitengebied. Wij stimuleren de aanleg van de benodigde infrastructuur op werklocaties (wit gebied) en in het buitengebied met garantstellingen en subsidies.

Context

Mede door ons breedbandbeleid is de markt geactiveerd om breedbandnetwerken aan te leggen in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Dit gebeurt goeddeels zonder subsidie. Wanneer de uitrol volgens plan verloopt, heeft bijna heel Overijssel eind 2018 toegang tot breedband. Een klein deel van de adressen wordt aangesloten tegen een aanvullende eenmalige bijdrage.

Acties

  1. Wij bewaken de uitrol van breedbandnetwerken in het buitengebied en op bedrijventerreinen.

Toelichting op voortgang

Als vervolg op het Breedband-project zijn we gestart met het project Marconi. Dit project beoogt snel internet beschikbaar te maken in de zogenaamde witte vlekken. Op een reeds aangelegde glasvezel wordt een zender / ontvanger geplaatst. Van daaruit worden de individuele adressen bediend met een draadloos signaal van minimaal 30 Mbit. Naar verwachting wordt na de zomer gestart met een proefproject met ongeveer 15 geclusterde adressen.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Bij deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Investeringsvoorstel breedbandinfrastructuur [PS/2013/126] (bijbehorend besluit)

Project website:

Website Breedband