5.4.3 Acquisitie

Voor de versterking van de economische structuur is het aantrekken van grotere (buitenlandse) ondernemers een belangrijke kans om in Overijssel werkgelegenheid te creëren, nieuwe waardeketens van bedrijven te laten ontstaan en bestaande ketens te versterken.

Context

Voor de versterking van de economische structuur is het aantrekken van grotere ondernemers een belangrijke kans om werkgelegenheid te scheppen in Overijssel, nieuwe waardeketens van bedrijven te laten ontstaan en bestaande ketens te versterken. De provincie speelt al jaren een rol in acquisitie met de uitvoeringsorganisatie Oost NL. Zij voert deze taak uit, samen met partners als de Netherlands Foreign Investment Agency en gemeenten. Acquisitie is arbeidsintensief werk. Wij intensiveren de acquisitie-inspanningen. Naast generieke inspanningen bieden wij extra ondersteuning aan regionale acquisitiestrategieën (Twente, regio Zwolle en regio Stedendriehoek).

 

Internationale vestigingsfactoren. Om buitenlandse bedrijven en internationale werkers aan te kunnen trekken is van het belang om de internationale vestigingsfactoren op orde te hebben. De provincie investeert mee in provinciedekkend, erkend internationaal voortgezet en basisonderwijs en een provinciedekkende dienstverlening voor expats. Dergelijke voorzieningen ondersteunen de provinciale acquisitiestrategie.

Acties

  1. Wij steunen de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL voor de acquisitie van (tenminste) vijf bedrijven respectievelijk uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven (20 projecten).

  2. Wij stimuleren de samenwerking tussen de internationale scholen in Overijssel, het expatcenter en het Middelbaar- en Hoger Onderwijs.

  3. Wij stimuleren en ondersteunen ontwikkelingen op het gebied van logistiek en HTSM, waaronder composieten, fotonica en smart industry.

Toelichting op voortgang

In aanvulling op de reguliere acties zijn er meerdere acties ondernomen in het kader van de Brexit. In samenwerking met provincie Gelderland en Oost NL is er een projectmanager van Oost NL gestationeerd in Londen om bedrijven te acquireren voor Oost Nederland.  Hierbij ligt de focus op de agro-food sector en de logistieke sector. Deze inzet heeft al 26 concrete leads opgeleverd waarvan 9 leads zich in een vergevorderd stadium bevinden.

Daarnaast zijn we nauw betrokken bij het tapijtcluster in Genemuiden (topwerklocatie). Dit cluster wordt hard geraakt door de Brexit en de provincie is op verzoek van ondernemers betrokken bij de lobby.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft de rol van opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: