5.5.1 Gastvrij Overijssel 2016 - 2019

Het programma 'Gastvrij Overijssel’ 2016 – 2019 verbindt partners (MKB Nederland, VNO-NCW, RECRON, HISWA, KHN, ANWB, Landschap Overijssel mede namens Staatsbosbeheer & Natuurmonumenten, Marketing Oost, Saxion en Windesheim) in een gezamenlijke agenda voor de vrijetijdseconomie in Overijssel en beoogt het gezamenlijk ondernemerschap te stimuleren en te versterken. De partners zoeken ook verbinding met partijen uit sport, zorg, cultuur, natuur en onderwijs.

Context

De sector vrijetijdseconomie heeft als vervolg op ‘Gastvrij Overijssel 2012 - 2015’ een eigen uitvoeringsprogramma opgesteld: ‘Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd 2016-2020’. Dit programma kent een omvang van € 40 miljoen en realiseert meer (internationale) bezoekers en meer bestedingen en daardoor meer banen. Wij participeren in dit programma (PS/2016/287) met een bijdrage van € 10 miljoen. Dit bedrag investeren wij in een aantal  projecten binnen de 5 hoofdlijnen van het programma, waaronder marketing, produktinnovatie en kennisoverdracht aan ondernemers. De overige middelen worden door gemeenten, bedrijfsleven en andere partijen (Europa, natuur- en cultuurorganisaties en kennisinstellingen)  ingebracht.

Acties

  1. Wij ondersteunen het Marketingprogramma Marketing Oost voor 2018 inclusief participatie in 3 metrolijnen van NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen): Hanzesteden, Kastelen&buitenplaatsen en Water. Deze lijnen spelen in op de groei van het inkomend internationaal toerisme

  2. Wij ondersteunen 6 tot 10 innovatieve cross-over projecten in een voor- en najaarstender op het gebied van sport, zorg, cultuur, natuur en agro&food. Deze productinnovaties maken Overijssel gevarieerder en aantrekkelijker voor bezoekers en inwoners.

  3. Overijssel is ook in 2018 5*-provincie voor fietsen (predicaat Landelijk Fietsplatform). Omdat sport, bewegen, gezondheid en vrije tijd samen komen in het programma van de stichting '365-dagen fietsen in Overijssel' ondersteunen wij dit programma met middelen uit de economische - en de mobiliteitsportefeuille ('Koersdocument Fiets'). Marketing Oost verwerkt het 5*-predicaat in haar marketingprogramma 2018, waarin fietsen in Overijssel een extra accent krijgt.

  4. Wij ondersteunen het programma voor ondernemers&onderwijs op basis van onderzoek in 2017 van Saxion Hogescholen (Hospitality Business School-HBS). Marketing Oost (incl. Kennispunt Oost) is projecttrekker.

  5. Wij onderzoeken de internationale samenwerking tussen vrijetijdsbedrijven en lokale/regionale overheden uit Veneto (It) en Catalunya (Esp) (met Overijssel de Europese top 3 vakantieregio 's ANWB) op de thema's: klimaatadaptatie, productinnovatie en duurzaam ondernemen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel 'Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd’ [PS/2016/287] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

In de eerste helft van 2018 brengen wij een midtermbrief uit waarin wij, naast ontwikkelingen in de sector, de resultaten van het programma van Gastvrij Overijssel 'Overijssel maakt werk van gastrvijheid en vrije tijd 2016-2020' beschrijven en eventueel voorstellen doen voor wijzigingen in de inzet van onze middelen