6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

Het is van belang dat ook nieuwe spelers een kans krijgen om op Overijsselse podia producties te ontwikkelen en te presenteren aan publiek. Wij stimuleren makers om deze te produceren en podia om deze te programmeren. Wij ondersteunen deze instellingen in hun ontwikkeling, in samenwerking en profilering.

Context

Het publiek van vandaag is niet het publiek van morgen. Gezamenlijk zorgen makers en podia voor vernieuwing van het aanbod en de aansluiting met dit publiek. Een gezond productieklimaat houdt het aanbod spannend en levendig en het houdt gevestigde instellingen en makers scherp.

De podia vormen een belangrijke schakel tussen het aanbod en publiek. Overijssel kent een fijnmazig netwerk van grote, middelgrote en kleine podia en filmhuizen. Wij stimuleren de Overijsselse podia bij te dragen aan ontwikkeling van hun eigen netwerk en het aanbod.

 

Acties

  1. Wij maken met de regeling Versterking Productieaanbod ten minste vier producties mogelijk

  2. Wij bewaken of de afspraken worden uitgevoerd die wij met circa negen culturele instellingen hebben gemaakt over de uitvoering van hun activiteitenprogramma's 2017-2018 die wij met onze regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2017-2018 mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast bereiden wij het vervolg op deze regeling voor de periode 2019-2020 voor (zie ook prestatie 6.3.3)

  3. Wij bewaken of de prestatieafspraken worden uitgevoerd die wij in 2017 met het OKTO (vereniging van 20 kleine en middelgrote theaters in Overijssel) hebben gemaakt over hun samenwerking en over de programmering van kwetsbaar aanbod en maken nieuwe afspraken voor het theaterseizoen 2018-2019.

  4. Wij bewaken of de prestatieafspraken worden uitgevoerd die wij met het Filmkenniscentrum hebben gemaakt over netwerkvorming en kennisdeling tussen de Overijsselse filmprogrammeurs.

  5. Wij bewaken of de afspraken worden uitgevoerd die wij met Stichting 4Oost hebben gemaakt over het beheer van het Programmeringsfonds

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

 Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 Cultuurnota 2017 - 2020