6.3.2 Meedoen is de kunst

Meedoen aan kunst en cultuur draagt bij aan de ontwikkeling en zingeving van mensen en een betrokken samenleving. Wij willen een provincie zijn waarin zoveel mogelijk mensen de kans krijgen (in hun vrije tijd) actief bezig zijn met kunst en cultuur. Dit doen wij door mensen, organisaties en overheden die zich inzetten voor actieve cultuurparticipatie (financieel) te ondersteunen en met elkaar te verbinden.

Context

Voor amateurkunstenaars, jong en oud, is het van belang dat er mogelijkheden zijn om actief mee te doen, zichzelf te presenteren en te leren van anderen. Met partners als gemeenten en Prins Bernhard Cultuurfonds werken wij samen aan actieve cultuurparticipatie.

Acties

  1. Wij maken met de regeling Cultuurparticipatie ten minste 12 projecten mogelijk.

  2. Wij agenderen de uitkomsten van het onderzoek naar buitenschoolse cultuureducatie in Overijssel (dat in 2017 is uitgevoerd), in samenspraak met lokale overheden en culturele organisaties.

  3. Wij maken met de regeling Cultuurmakelaars mogelijk dat er in ten minste vijf gemeenten een cultuurmakelaar werkzaam is.

  4. Wij steunen met de regeling Week van de Amateurkunst de organisatie van de WAK in ten minste 12 gemeenten.

  5. Wij ondersteunen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in de uitvoering van het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO)(zie ook prestatie 6.1.3).

  6. Wij bewaken of de afspraken met een zestal gemeenten over de uitvoering van hun cultuurprofiel dat met de regeling Cultuurprofielen mogelijk is gemaakt, worden uitgevoerd.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 &  Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 (PS/2016/922)