6.3.3 Talent heeft de toekomst

Culturele talenten zijn de toekomstige innovators en ambassadeurs van Overijssel. In de keten van talentontwikkeling van basis tot top, stimuleren wij dat talenten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Context

Overijssel is een broedplaats van nieuw talent. Verschillende  partners, zoals de poppodia en productiehuizen, zetten zich in voor de ontwikkeling van het talent van individuen of van groepen die de ambitie hebben om zich op het professionele carrièrepad te begeven. Wij willen nieuwe makers rechtstreeks op weg helpen en ondersteunen daarnaast instellingen  die talentontwikkeling tot doel hebben. In het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020 hebben wij daarom, met onze partners in Overijssel en Gelderland, de ambitie over de opzet van een proeftuin talentontwikkeling opgenomen.

Acties

  1. Wij maken met de regeling Nieuwe Makers ten minste vier talentontwikkelingstrajecten van nieuwe makers mogelijk.

  2. Wij monitoren de afspraken die wij met circa negen culturele instellingen hebben gemaakt over de uitvoering van hun activiteitenprogramma's 2017-2018 die wij met onze regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2017-2018 mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast bereiden wij het vervolg op deze regeling voor de periode 2019-2020 voor (zie ook prestatie 6.2.2).

  3. Wij monitoren de prestatieafspraken met de vier grote poppodia over hun activiteiten voor de ontwikkeling van nieuw talent.

Toelichting op voortgang

Voor 2018 zijn afspraken gemaakt met de vier poppodia, te weten ATAK, Metropool, Burgerweeshuis en Hedon over hun talentontwikkelingsprogramma's en educatieactiviteiten. Begin 2018 is ATAK failliet verklaard. Per 1 maart is het nieuwe Poppodium Twente van start gegaan. Dit eerste bovenstedelijk poppodium in Nederland wordt gefinancierd door de gemeenten Enschede en Hengelo gezamenlijk. De bedrijfsvoering ligt bij Metropool. De activiteiten waarvoor provinciale subsidie aan ATAK was verleend, zullen onder deze nieuwe vlag in Enschede worden uitgevoerd.  De activiteiten zullen naar verwachting geen nadelige consequenties van het faillissement van ATAK ondervinden.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 (PS/2016/922)