9.1.4 Zelfstandig leven

Wij ondersteunen samen met gemeenten en initiatiefnemers kwetsbare inwoners bij het vergroten van basisvaardigheden en zelfredzaam te zijn.

Context

Steeds vaker wordt er van kwetsbare inwoners verwacht dat zij zelfstandig kunnen blijven wonen, werken en leven. Kortom zelfredzaam zijn. Wij blijven ons samen met gemeenten en initiatiefnemers inzetten voor een inclusieve samenleving. Daarom ondersteunen wij via hen kwetsbare inwoners bij het vergroten van hun (economische) zelfstandigheid en levensvaardigheden. Dit doen wij door het investeren in bovenlokale projecten, waarbij we actief inzetten op kennisuitwisseling tussen initiatiefnemers. De ervaring die wij in 2017 hebben opgedaan, gebruiken we in 2018 om nog beter in te kunnen spelen op de wensen en behoeften uit de samenleving.

Acties

  1. Wij ondersteunen gemeenten en organisaties bij bovenlokale projecten die bijdragen aan zelfstandig leven.

  2. Wij dragen bij aan onderlinge kennisuitwisseling tussen initiatiefnemers en het vergroten en beschikbaar maken van collectieve kennis.

  3. Wij voegen sociale kwaliteit toe aan minimaal 5 met cross-overs vanuit andere programma’s/kerntaken.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Uitvoerder, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website sociale kwaliteit