9.1.6 Delen en leren

Wij dragen bij aan een kennisinfrastructuur sociale kwaliteit, waarin kennis wordt ontwikkeld, vergroot, beschikbaar gesteld en gedeeld en aandacht is voor talentontwikkeling.

Context

Wij bouwen verder aan de kennisinfratructuur sociale kwaliteit, waarin kennis wordt ontwikkeld, geborgd, vergroot, beschikbaar gesteld en gedeeld. Onze kennispartners dragen hier aan bij vanuit de Alliantie Sociale Kwaliteit (www.askoverijssel.nl). Wij leggen actief verbindingen tussen initiatiefnemers, versterken nieuwe netwerken en vertalen kennis en informatie uit door ons mede-mogelijk gemaakte projecten naar bruikbare informatie. Wij ontdekken uit slimme cross-overs hoe sociale kwaliteit onze andere kerntaken kan versterken op het gebied van kennisontwikkeling, nieuwe manieren van monitoren en meer inzicht in leereffecten bij initiatiefnemers. Wij zetten de door de Universiteit van Twente ontwikkelde beleidsmonitor in, zodat we aan de hand van netwerkanalyse nog beter zicht krijgen op de opbrengst van projecten. Wij verdiepen de kennisuitwisseling met andere provinciale participatieve trajecten, zoals Experimenten Bestuursstijl en de Stadsbeweging.

Acties

  1. Wij ontwikkelen en vergroten kennis en maken deze via de kennisinfrastructuur Sociale Kwaliteit beschikbaar aan de samenleving.

  2. Wij zetten de in 2017 ontwikkelde beleidsmonitor sociale kwaliteit in.

  3. Wij willen inzicht in de leereffecten bij initiatiefnemers en ontwikkelen nieuwe manieren van monitoring in cross-over projecten in samenwerking met andere programma's. Wij zetten de in 2017 ontwikkelde beleidsmonitor sociale kwaliteit in. We experimenteren met cross-overs en gezamenlijke projecten in samenwerking met andere programma’s.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Faciliteerder, regisseur

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website sociale kwaliteit